Cookie Policy

Proficiat, je bent officieel een kritische internetgebruiker. In plaats van blindelings cookies te aanvaarden wilde jij eerst informeren wat dit inhoudt. En gelijk heb je, maar geloof ons… Wij behandelen je gegevens met zorg en houden enkel noodzakelijke gegevens bij. Hieronder leggen we in detail uit wat er verzameld wordt en wat je rechten zijn.

 

Inhoud:

Welke gegevens verzamelen we van jou?

Wat doen we met jouw gegevens?

Hoelang worden je gegevens bijgehouden?

Wat zijn mijn rechten?

 

In grote lijnen verzamelen wij je gegevens voor deze redenen:

 1. noodzakelijke gegevens bij te houden voor de levering & uitvoering van onze diensten (email-adres, telefoonnummer) *
 2. verzamelen van anonieme statistieken van de website **
 3. mensen die interesse tonen in onze diensten later een relevante advertentie te tonen, énkel als ze daar zelf toestemming toe gaven. ***

 

* Het spreekt voor zich dat als je contact opneemt met ons (bv. een afspraak te maken in de showroom), dat wij je telefoonnummer en emailadres vragen om contact te kunnen nemen met je.

** Ons doel is om de website zo simpel en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat jij snel en makkelijk de juiste informatie vindt en hopelijk sneller overtuigd wordt om contact op te nemen met ons. Zonder statistieken kunnen wij de website niet verbeteren.

*** We snappen het, dat lijkt alsof je gespamd wordt. Maar weet dat wij ook geen baat hebben bij het lastigvallen van mensen die toch geen interesse hebben in onze diensten. Advertenties tonen kost ons ook geld. Geld dat we liefst investeren in iemand die onze klant wil worden. We zijn dus vrij kritisch over wie een advertentie mag zien van ons en wie niet. Daar mag je gerust in zijn.

 

 

Welke gegevens verzamelen we van jou?

Via contactformulier

 • Voornaam
 • Naam
 • Straat + nummer (niet verplicht)
 • Woonplaats (niet verplicht)
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Je vraag
 • Jouw keuze: interesse in een afspraak in onze showroom of niet

Via de website

Google Analytics: anonieme gebruikersdata met betrekking tot je bezoek op de website:

 • pagina’s die men bekijkt
 • locatie (schatting)
 • apparaat: desktop, tablet of mobiel
 • browser(versie)
 • besturingssysteem

Hotjar:

 • anonieme screen recordings
 • heatmaps: waar klikken mensen op de website, hoever scrollt men?

Occasionele wedstrijdacties: Bij acties waarbij je iets kan winnen vragen wij je om je gegevens achter te laten. De gegevens die we vragen zijn afhankelijk van de actie, maar het spreekt voor zich dat het gaat over de velden die je invult in het formulier zoals:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Boodschap

 

 

Wat doen we met jouw gegevens?

We gebruiken Google Analytics & gerelateerde analysetools van onze website om te kijken waar mensen op klikken, welke pagina’s ze vaak en niet vaak bezoeken, etc. Het laat ons om de website naar de toekomst beter te maken en om belangrijke pagina’s meer uit te lichten.

Caerels maakt occasioneel een online advertentiecampagne op platformen zoals Google & Facebook. In het merendeel van de gevallen gebruiken we met caerels.be geen gegevens van jou hiervoor, behalve wanneer je onze website eerder bezocht hebt en op basis van anoniem verzamelde data een bepaalde interesse toonde in onze diensten. Stel bijvoorbeeld dat je onze pagina ‘Nieuwbouw’ bezocht en daar langer dan 15 seconden op verbleef. Dat zou een criterium voor ons kunnen zijn om op basis daarvan op een later moment een advertentie te tonen aan je op Facebook, Google of op partnerwebsites van Google. Uiteindelijk weten we nooit wie je bent, enkel dat je interesse toonde.

Via occasionele wedstrijdacties kan je iets winnen bij Caerels.be, maar in ruil geef je ons toestemming om te communiceren met je omtrent een evenement of promotieactie van ons. Dat kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Een mailtje over onze opendeurdagen
 • Een brief per post over een bouwbeurs waar we opstaan mét misschien een gratis ticket bij

 

 

Hoelang worden je gegevens bijgehouden?

Afhankelijk van het medium dat we gebruiken om je gegevens te verzamelen, komen je gegevens terecht in een aparte database.

Als je een contactformulier verstuurt naar ons kom dit in onze bedrijfsmailbox terecht. Deze e-mail wordt in principe bijgehouden totdat deze manueel verwijderd wordt. Je kan ten allen tijde contact opnemen met info@caerels.be en vragen om deze informatie te verwijderen. Maar we behouden ons het recht voor om belangrijke informatie met betrekking tot lopende dossiers bij te houden. Losse mailtjes en wedstrijdvragen behoren daar uiteraard niet toe, tenzij je bij ons een offerte vraagt.

Hotjar verzamelt data en houdt die in principe 365 dagen bij (daarna wordt ze verwijderd). Gezien we niet weten wie je bent in het Hotjar systeem is het niet mogelijk om jouw specifieke data (als er zelfs al data opgenomen wordt) te identificeren en te verwijderen.

Google Analytics data wordt standaard bijgehouden voor maximum 26 maanden, maar ook hier heb je het recht om jouw data te laten verwijderen op ieder moment. Als je dit wilt, neem even contact met info@caerels.be.

 

 

Wat zijn mijn rechten?

Als houder van persoonsgegevens heb je steeds volgende rechten:

1. Recht van toegang en inzage:

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij kijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht van rechtzetting:

Als gebruiker heb je steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht van verzet:

Maar het gaat verder dan dat. Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

4. Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht om vergeten te worden:

Als gebruiker heb je het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden. Dit is wel afhankelijk van de situatie en wij moeten voor sommige gevallen ook aan juridische eisen voldoen. Je kan evenwel ook niet eisen om getekende overeenkomsten te laten vernietigen als deze een juridische bewijslast dragen (bv. een ondertekende offerte die als bewijs dient voor de uitvoering van werken).

6. Uitoefening van je rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons, ofwel per e-mail, naar info@caerels.be, per post naar Tieltsteenweg 2A, 8750 Wingene. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Op die manier controleren wij of je zeker de persoon bent die je beweert te zijn. Deze controle is om te vermijden dat andere personen inzage kunnen krijgen in jouw data.

7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van je persoonsgegevens gebruiken wij geen methoden van profiling die een nadelige automatische impact hebben op de diensten die wij jou leveren.

8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

 

Kom eens langs naar de toonzaal of maak een afspraak voor gratis advies.

Contacteer ons
caerels woonklaar logo
Caerels Woonklaar
Tieltsteenweg 2A - 8750 Wingene
Email info@caerels.be
Tel +32(51)65 56 49
Fax +32(51)65 78 08